AIS Call-Rec

AIS Call-Rec

Monipuolinen ja kustannustehokas keskitetty puheluiden tallennus kaiken kokoisille organisaatioille

  • AIS Call-Rec on yrityksille ja yhteisöille tehokas laadun- ja riskienhallintatyökalu
  • AIS Call-Rec on ideaalinen puheentallennusjärjestelmä pää- tai lisätallennusratkaisuksi.
  • AIS Call-Rec skaalautuu kaiken kokoisten organisaatioiden tarpeisiin.
  • AIS Call-Rec on integroitavissa kaikkiin markkinoilla oleviin puhelinjärjestelmiin.
  • AIS Call-Rec sisältää paljon sisäänrakennettuja toimintoja.
  • AIS Call-Rec on erittäin kilpailukykyinen muihin markkinoilla oleviin ratkaisuihin, niin toiminnallisuudessa, luotettavuudessa kuin hinnassa.
AIS Finland valittiin puheentallennuskumppaniksi ohjelmiston ominaisuuksien sekä tietoturvakriteerien perusteella. Mahdollisuus integroida Telian omiin hallintajärjestelmiin oli myös yksi laatukriteereistä. Asiakas web portaalin helppokäyttöisyys oli myös tärkeä. AIS Finlandin puheentallennuksella pystymme tarjoamaan asiakkaillemme laadukasta lisäpalvelua jo olemassa oleviin palveluihimme.

Telia Finland

Olemme olleet erittäin tyytyväisiä AIS Finlandin toimittamaan  puheentallennusratkaisuun. Helppokäyttöinen käyttöliittymä sekä tietoturva-vaatimukset, puheluiden kryptauksesta lähtien, ovat täyttäneet kaikki viranomaismääräykset. Tämän lisäksi AIS Finlandin ja laitevalmistajan tekniset asiantuntijat ovat pystyneet räätälöimään järjestelmämme erikoisvaatimustemme mukaisesti.

Heikki Sipponen

Virastopalvelupäällikkö, Maahanmuuttovirasto
Puheluiden tallennus tukee ydinliiketoimintaamme, sillä sijoituspalvelulaki velvoittaa sijoituspalveluyrityksiä tallentamaan asiakkaidensa puhelut. Puheluiden tallentaminen tapahtuu AIS Finlandin toimittamalla tallennusalustalla automaattisesti. Vuosien varrella UB:n puhealustan infrastruktuuri on muuttunut, mutta AIS Finlandin joustavan tallenninjärjestelmän avulla uusi tekniikka on ollut helppo implementoida. Helpon Web-käyttöliittymän avulla löydämme serverille tallennetut puhelut helposti ja palvelemme asiakkaitamme nopeasti myös, jos epäselviä tapauksia esiintyy.

Kari Ahonen

IT-päällikkö, United Bankers

MiFID2 myötä jouduimme pohtimaan miten voimme tallentaa asiakaspuhelumme. Asiakaspalvelumme päätelaiteympäristönä meillä on sekä mobiili että tablettipäätelaitteita. Käytössämme on myös useampi kuin yksi operaattori. AIS Finland pystyi asetettujen vaatimustemme mukaisesti tarjoamaan puheluiden tallennuksen. Myös tietoturvaan sekä MiFID2 liittyvät vaatimukset olivat AIS Finlandin ratkaisussa erinomaisesti huomioitu.

Minun motto on : Plussa tason palvelua kelloon katsomatta. Samaa odotan myös meidän palveluntarjoajilta ja yhteistyökumppaneilta. Mikäli teillä on tarve puheluiden tallennukseen, suosittelen lämpimästi yhteydenottoa AIS Finlandiin.

Mikko Susi

Plussa Suomi Oy

AIS Call-Recin ominaisuudet

Yleiset ominaisuudet

Tallennuksia säilytettään AIS Call-Rec -järjestelmässä ja niitä voidaan kuunnella ja hallinnoida kaikkien yleisimpien selaimien kautta. AIS Call-Recin verkkokäyttöliittymä on käyttäjäkohtainen ja salasanasuojattu, joten jokaiselle käyttäjälle voidaan antaa pääsy vain heidän omiin tallenteisiinsa. Tavallisesti AIS Call-Rec -järjestelmä asennetaan siten, että kaikki tallenteiden hakeminen, kuuntelu ja järjestelmän asetusten määrittely tehdään verkkokäyttöliittymän kautta. Tarvittaessa tallenteisiin pääsy voidaan tehdä myös suoraan AIS Call-Rec -järjestelmän kautta, jolloin LAN-yhteyttä ei tarvita.

Tallenteita voidaan hakea kaikkien puheluun liitettyjen parametrien avulla, kuten päivämäärä, kellonaika, puhelun kesto, soittajan tai vastaanottajan puhelinnumero tai käyttäjätunnus, alanumero, IP-osoite, puhelun suunta tai puheluun liitetty muistiinpano. Parametriyhdistelmiä on mahdollista tallentaa pikahauiksi, joka helpottaa usein tehtäviä samanlaisia hakuja.

Tarvittaessa AIS Call-Rec voi kerätä lokitietoja, joiden avulla voidaan nähdä, kuka on käyttänyt tallennusjärjestelmää ja mitä tallennuksia käyttäjät ovat kuunnelleet. Erityisesti sellaisia ympäristöissä, joissa tiedon koskemattomuutta ja yksityisyyttä on tarpeen suojella, on tämä ominaisuus arvokas työkalu, jolla voidaan varmistaa, että tallennusjärjestelmän käyttöä ja puheluiden tallentamista koskevia sääntöjä noudatetaan.

AIS Call-Rec sisältää ohjelman puheluiden reaaliaikaiseen seurantaan. Esimies voi käyttää sitä nähdäkseen, mitkä puhelut ovat aktiivisia ja kuunnella niitä reaaliajassa.

AIS Call-Rec -järjestelmä sisältää myös Windows-asiakasohjelman (client), jonka avulla on mahdollista tallentaa näytön tapahtumat puhelun ajalta, manuaalisesti lisätä muistiinpanoja tallenteeseen, aloittaa ja pysäyttää tallennus, merkitä puhelu tallennettavaksi tai hiljentää osia tallennuksesta. Lisää ominaisuuksia AIS Call-Rec -asiakasohjelmaan tullaan lisäämään tulevaisuudessa.

AIS Call-Rec on yhteensopiva useimpien VOIP protokollien kanssa, kuten mm. SIP, H323, Siemens HFA, Avaya, AASTRA, Ericsson, UniStim (Nortel), H.248 Megaco, Cisco SCCP (Skinny) ja MS Lync 2013. AIS Call-Rec on yhteensopiva myös useimpien TDM Digital protokollien kanssa ja tukee myös CSTA yhteyksiä Unify Openscape Businness, Openscape 4000 ja Avaya alustoilla.

Useimmissa tapauksissa AIS Call-Rec riittää ainoaksi ratkaisuksi organisaation kaikkiin tallennustarpeisiin. AIS Call-Rec sisältää kuitenkin työkalut ja mahdollisuuden vastaanottaa komentoja kolmannen osapuolen ohjelmilta sekä jakaa tallenteita ja muita tietoja CRM- ja DMS-ohjelmien kanssa. Tätä kautta tallennuksen aloitus-, pysäytys- ja hiljentämiskomennot voidaan kytkeä asiakkaan omasta ohjelmistosta ja tallenteet voidaan yhdistää tiettyihin asiakirjoihin tai asiakkaisiin automaattisesti. AIS Call-Rec API on saatavilla AIS Call-Rec-tallennusjärjestelmään ilman erillistä korvausta.

Useimmissa tapauksissa VoIP-liikenteen tallennus tehdään peilaamalla VoIP dataliikenne tallennusjärjestelmään. AIS Call-Rec-järjestelmä voi kuitenkin käyttää myös nk. aktiivista tallennusprofiilia, joka toimii myös PBX-järjestelmän automaattisissa neuvottelupuheluissa, jolloin AIS Call-Rec vastaa kuten neuvottelun osallistuja ja aloittaa tallennuksen. Aktiivinen tallennus ei ole välttämättä passiivista tallennusta parempi, mutta se on erityisen hyödyllinen tilanteissa, missä porttipeilaus ei ole helppoa tai mahdollista.

AIS Call-Rec tukee useita mobiilitallennustapoja, kuten mm. :

  • Tallenna & Säilytä: Puhelin tallentaa puhelun ja vie sen AIS Call-Rec-järjestelmään säilytettäväksi
  • Suoratallennus: Puhelu reititetään AIS Call-Rec-palvelimen kautta tallennettavaksi.

Jos tallennuksia halutaan tehdä useissa toimipisteissä, AIS Call-Rec voidaan määritellä siten, että puhelut tallennetaan paikallisesti toimipisteissä ja ohjataan sitten keskitettyyn tietokantaan / tallennustilaan, jolloin tallenteisiin pääsy ja niiden arkistointi on helppoa.

AIS Call-Rec järjestelmää kehitettään jatkuvasti. AIS Finland haluaa tarjota asiakkailleen jatkuvasti uusia mielenkiintoisia ominaisuuksia ja huolehtia siitä, että asiakkaittemme järjestelmät ovat aina ajan tasalla. AIS Call-Rec järjestelmän päivittäminen on mahdollista tehdä sekä online- että offline tilassa suoraan käyttöliittymän kautta.

Sisäänrakennetut lisäominaisuudet

Käyttäjän näytön tapahtumat on mahdollista tallentaa puhelun ajalta.

Tämä ominaisuus mahdollistaa puhelun merkitsemisen tallennettavaksi kokonaisuudessaan missä vaiheessa puhelua tahansa.

Puhelu on mahdollista tallentaa vain osittain. Käyttäjä voi aloittaa ja pysäyttää tallennuksen missä vaiheessa puhelua tahansa ja vain tämä osa puhelusta tallennetaan.

Käyttäjä tai ohjelma voi hiljentää osia tallennuksesta. Hiljentäminen on hyödyllistä esimerkiksi silloin, kun puhelussa käsitellään henkilökohtaisia tai luottokorttitietoja.

Puhelun aikana tai sen jälkeen käyttäjän on mahdollista liittää tallenteeseen kommentteja tai muistiinpanoja, joita voidaan käyttää myöhemmin mm. hakukriteereinä.

Usein käytetyt hakukriteerit on mahdollista tallentaa hakusuodattimeksi, jolloin niitä ei tarvitse erikseen määritellä jokaisen haun yhteydessä.

AIS Call-Rec-järjestelmä tuottaa käyttäjälle erilaisia tilastotietoja järjestelmän käytöstä sekä graafisessa, että taulukkomuodossa. Tilastot on mahdollista ladata AIS Call-Rec-järjestelmästä .csv muodossa.

Tallenteen äänen tasoa on mahdollista tarkkailla ja ennalta määritellyn rajan ylittyessä tallenne voidaan merkitä automaattisesti varoituksella ja lähettää esimiehelle tarkastettavaksi.

Tallenteeseen voidaan liittää MD5-tarkistussumma, jonka avulla voidaan varmistaa, ettei alkuperäistä tallennetta ole muokattu.

Tarvittaessa AIS Call-Rec voi suojata tallenteet, tietokannan sekä jopa itse AIS Call-Rec -järjestelmän.

Tarvittaessa tallenteet on mahdollista varmuuskopioida automaattisesti ulkoiselle verkkotallennusmedialle.

AIS Call-Rec-järjestelmän ominaisuuksien ja palvelinlaitteiston osien tilaa tarkkaillaan automaattisesti. Jos AIS Call-Rec havaitsee ongelman lähettää se sähköpostivaroituksen järjestelmänvalvojalle. Varoitus voidaan antaa myös äänimerkkinä tai näyttöilmoituksena.

CSTA yhteydellä tallennusjärjestelmä voi lähettää organisaation sisäiseen puhelinjärjestelmään (PBX) pyynnön aktiivisesti ohjata puhelun ja siihen liittyvän datan suoraan puhelimilta tallennusjärjestelmään. Tämä vähentää tarpeetonta verkkoliikennettä ja mahdollisia järjestelmäongelmia.